LTIEng Valstina mail Svetainės medis  

Tie, kurie mano, kad neturi ką duoti, privalo suprasti, jog visada gali atiduoti dalelę savęs.
Visada žmonėms galima padaryti kokią nors paslaugą, net jeigu tai būtų tik keli padrąsinantys žodžiai.
[L.Fillmore]

Apie mus |UAB "Valstina" nuolaidų kortelė |Klauskite |Kontaktai |Įmonės rekvizitai
     

 

  Gyventojų informavimas pramoninių avarijų metu  
 
print

      Siekiant įvykdyti Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimą Nr. 560 (2002.04.22)

     UAB "Valstina" informuoja gyventojus, kaip elgtis pramoninių avarijų metu.

     KUR SLYPI PAVOJUS?

     Avarija pavojingame objekte - sprogimas, gaisras arba didelio kiekio pavojingos medžiagos išsiveržimas į aplinką – gali sukelti staigų arba uždelstą pavojų žmonėms ir aplinkai objekto teritorijoje arba už jos ribų. Grėsmė gali kilti dėl įrangos gedimų, personalo klaidų, gamtos jėgų poveikio.

     I. UAB "Valstina" objektai

     II. CHEMINĖS MEDŽIAGOS, JŲ POVEIKIS ŽMOGAUS ORGANIZMUI

     AUTOMOBILINĖS SUSKYSTINTOS DUJOS (SD) – tai angliavandenilių C3-C4 mišinys su nežymia C2 dalimi. Automobilinės SD yra labai degus suskystintų angliavandenilių mišinys, kuris aplinkos temperatūroje gali suformuoti sprogius oro ir angliavandenilinių mišinius.
      Įkvėpti SD angliavandeniliai žmogaus organizmą veikia kaip narkotikai, sukeldami nervų sistemos ir širdies veiklos sutrikimus, sudirgina kvėpavimo takus ir akis. Įkvėpus didelės koncentracijos dujų, dėl deguonies trūkumo, net per trumpą laikotarpį galima netekti sąmonės ar uždusti. Suskystintos dujos, patekusios ant odos ar į akis, dėl intensyvaus garavimo gali sukelti nušalimą.

     III. PRANEŠIMAS APIE GRESIANTĮ PAVOJŲ

1. Degalinės teritorijos aplinkiniai gyventojai bus įspėti per policijos mašinoje įrengtą garsinę įrangą.

2. Gyventojai, išgirdę pranešimą apie įvykusią avariją, turi išklausyti informaciją kaip elgtis ir ką turi daryti. Degalinės vadovo nurodymai gyventojams yra privalomi.

3. Su Savivaldybės civilinės saugos parengties ekstremalioms situacijoms planu galima susipažinti Civilinės saugos tarnyboje, su pavojingų objektų avarijų likvidavimo planais galima susipažinti darbo dienomis degalinėje.

     IV. PIRMOJI MEDICININĖ PAGALBA NUKENTĖJUSIEMS NUO NUODINGŲ MEDŽIAGŲ (NM)

1. Pirmiausia reikia apsaugoti kvėpavimo organus nuo tolesnio NM poveikio.
2. Iš užterštos zonos išvesti ( išnešti ) nukentėjusius.
3. Nuodingas medžiagas skubiai nuvalyti nuo atvirų kūno vietų.
4. Lauke nuo nukentėjusiųjų nuimti batus ir drabužius.
5. Duoti gerti daug vandens.
6. Praplauti akis ir veidą vandeniu.
7. Jeigu nuodingos medžiagos pateko į virškinamąjį traktą, sukelti vėmimą ir atlikti skrandžio praplovimą.
8. Sutrikus kvėpavimui, atlikti dirbtinį kvėpavimą “burną į burną” metodu.
9. Nukentėjusius būtina hospitalizuoti, pervežti tik gulinčioje padėtyje.

     V. VEIKSMAI SPROGIMŲ, GAISRŲ IR AVARIJŲ METU

        AVARIJA – netikėtas gamybos proceso sutrikimas, technikos gedimas ar naikinimas, kurio pasekmėse nebuvo žymių žmonių aukų.
      KATASTROFA – didelė, ūmi ir netikėta nelaimė ( griūva pastatai, naikinamos materialinės vertybės, žalojami ir žūsta žmonės).
1. Pranešti darbininkams,tarnautojams ir netoli gyvenantiems žmonėms.
2. Nedelsiant panaudoti pirmines gesinimo priemones – gesintuvus.
3. Neleisti ugniai išplisti, panaudoti visą priešgaisrinį inventorių.
4. Padėti žmonėms išsilaisvinti iš po griuvėsių.
5. Ištraukti žmonės iš griuvėsių.
6. Išvesti žmones į nepavojingas vietas. Per patalpą, kurioje daug dūmų, reikia šliaužti arba eiti pasilenkus. 


      VI. PIRMOSIOS PAGALBOS SUTEIKIMAS NUKENTĖJUSIEMS

1. Jeigu užsidegė jūsų drabužiai, gulkitės ant žemės ir vartydamiesi gesinkite liepsną. Pamatę degantį žmogų, užmeskite ant jo apsiaustą ar kitokį užtiesalą ir glaudžiai prispauskite.
2. Išjunkite elektros energijos tiekimą.
3. Sustabdykite kraujavimą, ant žaizdos užsidėkite sterilų tvarstį.
4. Uždėkite įtvarus sulaužytoms galūnėms.

     VII. ĮVYKUS PRAMONINEI AVARIJAI SKAMBINTI TELEFONAIS

Valstybinė priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba
Budėtojas 01 ( mob.101 arba 111)


Policija
Budėtojas 02 ( mob.102 arba 112)


Greitoji medicinos pagalba

Budėtojas 03 ( mob.103 arba 113)


Klaipėdos apskrities viršininko administracijos
Civilinės saugos departamentas
Budėtojas 8-46-313188


Klaipėdos miesto savivaldybės administracija
Civilinės saugos tarnyba 8-46-312953

   Atgal
 
Seo paslaugos    
?>